mua hàng online

Tạo dựng niềm tin cho khách hàng là điều quan trọng nhất khi bán hàng online

Để dẫn dắt xu hướng, thay đổi thói quen của người dùng, ngoài việc mang lại giá tốt nhất, các đơn vị thương mại điện tử lớn cần kiểm soát tốt nhất nguồn cung cấp, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra. Điều này sẽ tạo ra niềm tin tiêu dùng mới – chìa khóa